२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल

२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेह  *सेवांकुर-२०१७ *  *२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल, एम.आय.डी.सी,  अहमदनगर (११-१२-१३ ऑगस्ट)* आपल्यापैकी अनेकांना आयुष्यात काहीतरी वेगळे करण्याची ईच्छा असते. स्वत:साठी  जगतांना इतरांसाठी/समाजासाठीही थोडं Read More …