Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth

Tag:Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth,CTTC,Bhubaneswar,Training Programmes,Meghalaya,Mizoram,Central Tool Room and Training Centre Free Training Programmes for Meghalaya and Mizoram Youth CTTC (Central Tool Room and Training Centre invites Read More …

२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल

२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेह  *सेवांकुर-२०१७ *  *२१ वे राज्यस्तरीय प्रेरणा शिबिरस्नेहालय पुनर्वसन संकुल, एम.आय.डी.सी,  अहमदनगर (११-१२-१३ ऑगस्ट)* आपल्यापैकी अनेकांना आयुष्यात काहीतरी वेगळे करण्याची ईच्छा असते. स्वत:साठी  जगतांना इतरांसाठी/समाजासाठीही थोडं Read More …